INO-TRŽIŠTE

INO-TRŽIŠTE

izrada lakših i težih izvedbi kučišta za centrifugalne i axijalne ventilatore specijalnih namjena, metalne konstrukcije prema zahtjevu ino kupca